Metsamajandusalased konsultatsioonid

Tegeleme igapäevaselt metsandusvaldkonnas. Omame laialt metsandusalaseid teadmisi ning oskame nõustada kõigega, mis puudutab metsanduskinnistuid, nende müüki, ostmist, rentimist jne.

Nõustame metsaomanikke metsatööde planeerimisel. Meilt saab ülevaate kõigist hetkel kehtivatest ümarmaterjali hindadest Eestis. Olgu suvi või talv meie teame alati, mis metsandusturul hetkel toimub. Pöördu julgelt meie poole ja leiame lahenduse kõikidele küsimustele.

Peamised teemad, lisaks muule, millega oskame erametsaomanikke nõustada:

1. Raiealased küsimused (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie), raiete põhimõtted erinevates puistutes
2. Raiealade määramine
3. Metsa üldise seisundi määramine
4. Metsa ligikaudse väärtuse arvutamine
5. Metsa tervisliku seisundi määramine
6. Metsandustööde planeerimine
7. Erametsanduse toetuste saamine (PRIA, SA Erametsakeskus)
8. Metsa istutamine, kasvatamine ja hooldamine
9. Õigusalane abi. Muudatused metsaseaduses ja eeskirjades
10. Metsakahjustuste haldamine ja vältimine
11. Tormikahjustuste likvideerimine
12. jne

Mõned põnevad faktid meie kohta


Millega oleme hakkama saanud

11

Aastat tegutsenud

98

Protsenti klientidest rahul

30000

Taime istutame aastas